.elementor-kit-2474 p { margin-bottom: 15px; }

7 Amalan dalam meraih keutamaan dan pahala dari Bulan Shafar

Bagikan

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram


Allah SWT menciptakan 12 bulan hijriyah dalam 1 tahun. Semua bulan di dalamnya baik, tidak ada bulan yang tidak baik. Semua diciptakan sebagai kegiatan, aktivitas dan ibadah hamba-Nya. Itu semua  Kembali amalan manusialah yang dapat menyebabakan kesialan atau kebaikan. Supaya amalan kita membawa kebaikan maka kita harus merujuk kepada amalan sunah dan sebaliknya, kita mendapatakan kesialan kalo kita melakukan hal buruk juga. Semua itu tergantung amalan yang kita kerjakan.

Mindset dari masyarakat arab jahiliyah zaman dahulu menaggap bulan shafar membawa kesialan dan musibah. Hal itulah yang melarang mengadakan aktivitas hiburan masyarakat dalam bulan Shafar tersebut. Seadainya terkena musibah itu merupakan ujian dari Allah SWT supaya kalian menjadi orang  bertawakal.

Kita sebagai hamba Allah SWT hendaknya selalu Istiqomah dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah yang diperintahkan oleh-Nya karena itu semuanya demi kebaikan diri kita pribadi. Semakin banyak amalan yang dikerjakan maka akan banyak juga pahala yang didapakan. Tapi Jangan sampai kita Riya dengan amalan yang  telah kita kerjakan, apabila kita riya akan amalan tersebut maka akan pahala semuanya akan hilang (Seperti debu yang berterbangan)

Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan kepada para  sahabat-sahabatnya untuk menghkususkan amalan tertentu untuk dijalankan ketika Bulan Safar saja. Akan tetapi, untuk memperoleh keutamaan dan pahala dari Bulan Safar ada baiknya untuk menunaikan ibadah harian sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW.

Berikut amalan sunnah yang bisa diperbanyak dilakukan di bulan Safar,

 1. Perbanyak Berdzikir Kepada Allah SWT

Berdzikir merupakan kegiatan rohani kita kepada Allah SWT berupa meningatnya, adpun salah satu keutamaan berdzikir adalah memperberat timbangan di akhirat, mendatangkan pahala, dan dicintai oleh Allah SWT.

 • “Aku membaca Subhaanallah Wal Hamdulillah Walaailaaha Illallahu Wallahu Akbar (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan Allah Maha Besar). Bacaan itu lebih aku sukai daripada mendapat kekayaan sebanyak apa yang di bawah sinar matahari.” (HR.Muslim).
 • “Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan dan berat di timbangan: (yaitu bacaan) Subhaanallah Wabihamdihi Subhaanallahil Adzim.” (HR Bukhari).
 • “Barangsiapa di waktu pagi dan sore membaca: Subahanallah Wa Bihamdihi Seratus Kali maka tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih baik dari pahala yang dia bawa, kecuali orang yang membaca seperti yang dia baca atau lebih banyak.” (HR. Muslim)
 1. Shalat Dhuha
 • “Di dalam tubuh manusia terdapat tiga ratus enam puluh sendi, yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya.”

Mereka (para sahabat) bertanya, “Siapakah yang mampu melakukan itu wahai Nabiyullah?” Beliau menjawab, “Engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah, engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukan nya (sedekah sebanyak itu), maka dua raka’at Dhuha sudah mencukupimu.” (HR. Abu Dawud).

 1. Shalat Berjamaah di Masjid

Dari Abu Umamah, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa yang keluar dalam keadaan suci, menuju masjid untuk melaksanakan shalat jamaah, maka pahalanya seperti pahala seperti orang yang sedang haji dalam keadaan ihram.” (HR. Abu Dawud).

Keistimewaan dari melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah salah satunya mendapatkan pahala 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian.

 1. Membaca Al-Quran

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al Quran maka dia mendapat satu pahala kebaikan. Dan setiap satu pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali.” (HR. At Tirmidzi dan At Thabrani).

 1. Memanjatkan Sholawat atas Nabi
 • “Barangsiapa yang membaca shalawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan shalawat kepadanya sepuluh kali, dihapuskan sepuluh kesalahan, dan diangkat sepuluh derajat.” (HR. An Nasai).
 • “Barang siapa yang membaca shalawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan shalawat kepadanya sepuluh kali.” (HR. Muslim).
 1. Membaca Doa di antara Adzan dan Iqomah

Dari Jabir bin Abdillah, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang mendengarkan adzan kemudian dia membaca doa

Allahumma rabba hadzihid dawatittammah washshalatil qaimah, ati muhammadanil wasilata wal fadhilah wabats-hu maqamam mahmudanilladzi waadtahu,

(Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan shalat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadhilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya, maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat).” (HR. Bukhari).

 1. Memperbanyak Istighfar

Dari Ibn Abbas, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa yang rajin beristighfar maka Allah akan berikan jalan keluar setiap ada kesulitan, Allah berikan penyelesaian setiap mengalami masalah, dan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka.” (HR. Abu Dawud).

Masih banyak amalan lain yang bisa diamalkan ketika memasuki bulan Safar. Apapun amalannya, jika sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan diniatkan karena Allah SWT maka akan mendapatkan pahala yang berkali lipat.

_Mukholladun_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Baca Juga